Cristal Travelnet - Twój partner w biznesie | Realizacje
661
page-template-default,page,page-id-661,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_1000,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge

Realizacje - wrzesień 2022

Kompleksowa usługa zorganizowania dwóch wizyt studyjnych dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku do Irlandii oraz Norwegii w ramach projektu „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” realizowanego przezOpen Education Group Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i regionu, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.